چهارشنبه, 20 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۰:۴۲:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ 
  • کد خبر : ۱۹۰۱۹۸
ذیحساب جدید اداره كل بهزیستی استان قم معرفی شد
طی مراسمی با حضور مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و بهزیستی استان قم از خدمات احمد خدابنده لو ذیحساب سابق بهزیستی قم تقدیر شد و علی اکبر قنبری بعنوان ذیحساب جدید بهزیستی استان قم معرفی گردید.

طی مراسمی با حضور مدیران کل امور اقتصادی و دارایی  و بهزیستی استان قم از خدمات احمد خدابنده لو ذیحساب سابق بهزیستی قم تقدیر شد و علی اکبر قنبری بعنوان ذیحساب جدید بهزیستی استان قم معرفی گردید.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0