چهارشنبه, 20 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۰:۳۲:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ 
  • کد خبر : ۱۹۰۶۸۷
مدیرکل امو اقتصادی و دارایی استان قم خواستار شد؛
تسریع دستگاه های استان نسبت به اجرای بند «چ» ماده 37 قانون احكام دائمی
مدیر کل اموراقتصادی و دارایی استان قم با اشاره به اندک فرصت باقی مانده برای اجرای بند چ ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور، ازمدیران کل و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان خواست نسبت به اجرای این بند قانونی در دستگاه متبوع، اقدام کنند.

عادل علی پوربا بیان اینکه بیش از 20 دستگاه اجرایی استان، مشمول بند چ ماده ۳۷ این قانون هستند، افزود: دستگاههای اجرایی استان تا 28اسفند ماه سال جاری فرصت دارند؛ نسبت به عقد قرارداد با صدا و سیمای مرکز استان برای تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی اقدام کنند.

وی درتوضیح اجرای بند (چ) ماده (37)‌ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورگفت: براساس دستوالعمل اجرایی بند مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود به استثنای فصول (1)، (4) و (6) را طی قرارداد مشخص با صدا و سیما، صرف تولید برنامه، جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی به افکار عمومی نمایند.

علی پور ادامه داد: قراردادهای موضوع دستورالعمل بند چ، یک ساله هستند و در سنوات آتی متناسب با اعتبار مصوب و درحدود تخصیص اعتبار، قابل بازنگری هستند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان از ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی خواست نسبت به یادآوری اجرای بند چ به دستگاههای استان، متذکرشوند تا تنویر افکارعمومی نسبت به خدمات دستگاه صورت گیرد و اعتبار این بند قانونی، مشمول بازگشت به خزانه نشود.

وی تصریح کرد: ذیحسابان دستگاه های اجرایی، ضمن نظارت بر حُسن اجرای قرارداد بند چ، مکلف هستند اعتبارات موضوع این دستورالعمل را با رعایت کلیه قوانین و مقررات، متناسب با پیشرفت قرارداد منعقده و در حدود تخصیص اعتبار، بررسی و نسبت به واریزوجوه به حساب سازمان صدا و سیما، موافقت نمایند.

 

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم افزود: دستگاه های اجرایی مکلفند طی نامه ای، موضوعات محتوایی بند چ رابه اطلاع اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان برسانند.   

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0